Ex Nihilo 2(4)/2010 - Opis numeru

„Można z czystym sumieniem stwierdzić, że pismo to wchodzi w wiek dojrzały. Dowodem na to są również same artykuły, publikowane w niniejszym numerze – oryginalne, dobrze pomyślane i napisane. Towarzyszy im interesujący wywiad z ważną postacią polskiego religioznawstwa, profesorem Włodzimierzem Pawluczukiem."  

Kazimierz Banek

Ex Nihilo 2(4)/2010 - Spis treści

Kazimierz Banek
Wstęp

Justyna Figas
Wizerunek świętego i skalanego w filmie Księżniczka Mononoke Hayao Miyazakiego

Anna Górka
Na tropach duchowości: ekologia głęboka i przewartościowanie dychotomii kultura–natura

Zofia Marduła
Minas Tirith i Minas Morgul jako miasta symboliczne

Katarzyna Tempczyk
Bahaizm a esperanto

Magdalena Tomczyk
Rola protestów religijnych w procesie powstawania struktur parafialnych Kościoła Polskokatolickiego

Wywiad
Światopogląd, wiara i ateizm. Z profesorem Włodziemierzem Pawluczukiem rozmawiała Zuzanna Szczerbanowska