Ex Nihilo 1(13)/2015 - Opis numeru

O Tolkienie pisze się w Polsce dużo, z reguły jednak są to teksty niepogłębione i pozbawione ambicji naukowych. W poniższym numerze widać wysiłek młodych autorów dążących do zorganizowania tła dla własnych prób opanowania świata przedstawionego. W sumie w 13 numerze „Ex Nihilo" zebrano zróżnicowane głosy młodego pokolenia badaczy Tolkiena. Każdy z tekstów dotyka pewnego istotnego elementu legendarium tolkienowskiego i próbuje zmierzyć się nim, używając odpowiednio aplikowanej aparatury naukowej.

prof. Andrzej Szyjewski, Wstęp

Ex Nihilo 2(12)/2014 - Opis numeru

Gdyby zadać pytanie, czy religia stanowi istotny element ludzkiego sposobu bycia, to najprawdopodobniej, bez względu na osobisty stosunek do religii czy przywiązanie do tej bądź innej tradycji religijnej, odpowiedź byłaby jednoznacznie pozytywna: tak, stanowi. (...) Czy jednak istotność religii sprawia, że także badające ją religioznawstwo posiada istotne znaczenie?

dr Maciej Czeremski, Wstęp

Ex Nihilo 1(11)/2014 - Opis numeru

Ogromnie cieszy fakt, że „Ex Nihilo" staje się forum do dyskusji coraz bardziej różnorodnych zagadnień religioznawczych. Wiele z nich, ze względu na samą istotę dotykanych problemów, wymaga niezwykłej sprawności w posługiwaniu się tak warsztatem religioznawczym, jak i dyscypliny, w której problematyka religioznawcza zostaje osadzona. Niebanalne prace o charakterze interdyscyplinarnym zawsze były dumą i wizytówką religioznawstwa. Z tym większą satysfakcją oferujemy Państwu Czytelnikom wybór artykułów w niniejszym numerze periodyku."

Dr Małgorzata Sacha

Ex Nihilo 2(10)/2013 - Opis numeru

Czym właściwie jest religia? Jaki jest jej sens i istota? Kiedy i jak powstała? Te pytania towarzyszą religioznawstwu od początku jego istnienia, czyli od momentu jego wyodrębnienia jako dyscypliny naukowej w końcu XIX wieku, lecz są od niego znacznie starsze. Zastanawiali się nad nimi już starożytni filozofowie. (...)

Większość artykułów zamieszczonych w tym numerze „Ex Nihilo" świadczy, że pytanie o źródło religii nadal jest jednym z najważniejszych, jakie stawia sobie współczesne religioznawstwo.

dr Elżbieta Przybył - Sadowska

 

Ex Nihilo 1(9)/2013 - Opis numeru

"W ręce Czytelnika  oddajemy dziewiąty już numer Periodyku Młodych Religioznawców Ex Nihilo. Na niniejszy tomik składają się teksty siedmiu autorów, w tym psychologa, filologa, filozofa i historyka sztuki, którzy religioznawczą wiedzę i pasję łączą z wykształceniem także w innych dziedzinach nauk humanistycznych.

Numer zawiera cztery artykuły w języku polskim, stanowiące samodzielne i często zupełnie nowatorskie studium przedmiotu, a także trzy recenzje, w tym jedną w języku angielskim, które przybliżą Czytelnikowi wydane w ostatnich latach teksty z pogranicza religioznawstwa, socjologii oraz kognitywistyki.

(...)

Wszystkich Czytelników zachęcamy do zapoznania się z niniejszym numerem, życząc lektury przyjemnej, a zarazem rozwijającej."

Redakcja

Ex Nihilo 2(8)/2012 - Opis numeru

"Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny już, ósmy numer periodyku Ex Nihilo. Ośmioro Autorów poprowadzi nas w meandry świata religii. Na całość tomiku składa się pięć oryginalnych przyczynków oraz dwie recenzje i wywiad.

(...)

Gorąco zachęcam Czytelnika do lektury niniejszego numeru"

Małgorzata Sacha