FAQ

  1. Czy numery Ex Nihilo są tematyczne?

    Nie, numery nie są tematyczne, choć czasem zdarza nam się połączyć w ramach jednego numeru kilka tekstów z podobnej dziedziny. Jako redakcja szukamy przede wszystkim dobrych artykułów, i przedkładamy wartościowy tekst nad wymuszoną odgórnie spójność tematyczną.

  2. Kiedy będzie najbliższy nabór artykułów?

    Redakcja prowadzi stały nabór artykułów, co oznacza, że w każdej chwili można do nas nadesłać swoją pracę. W sytuacji, gdy brakuje nam tekstów do jednego z najbliższych numerów ogłaszamy osobny nabór „z datą ważności".

  3. Jaką długość powinien mieć artykuł?

    Artykuły powinny mieć nie mniej niż 4000 i nie więcej niż 6000 słów. Abstrakt w języku angielskim (lub polskim, jeśli tekst podstawowy jest angielski) powinien zawierać około 100-150 słów. W uzasadnionych przypadkach możliwe są nieznaczne odchylenia od tego schematu.