Ex Nihilo 1(11)/2014 - Opis numeru

Ogromnie cieszy fakt, że „Ex Nihilo" staje się forum do dyskusji coraz bardziej różnorodnych zagadnień religioznawczych. Wiele z nich, ze względu na samą istotę dotykanych problemów, wymaga niezwykłej sprawności w posługiwaniu się tak warsztatem religioznawczym, jak i dyscypliny, w której problematyka religioznawcza zostaje osadzona. Niebanalne prace o charakterze interdyscyplinarnym zawsze były dumą i wizytówką religioznawstwa. Z tym większą satysfakcją oferujemy Państwu Czytelnikom wybór artykułów w niniejszym numerze periodyku."

Dr Małgorzata Sacha

Ex Nihilo 1(11)/2014 - Spis treści

Małgorzata Sacha,
Wstęp

Przemysław Bryk,
Historia powstania Kościołów Chrystusowych i ich funkcjonowania na ziemiach polskich na przykładzie Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Dolewka,
Źródła filozoficzno-estetycznej interpretacji ciszy w muzyce Toshio Hosokawy

Joanna Radosz,
Sakralna rola władzy państwowej we współczesnej Rosji

Jakub Szczęśniak,
Etapy odmiennych stanów świadomości. Porównanie modeli Stanislava Grofa, Gerardo Reichel-Dolmatoffa, Jamesa D. Lewis-Williamsa i Thomasa Dawsona

Recenzje
Mateusz Kłagisz,
Elżbieta Wnuk-Lisowska, Islam. Między herezją a ortodoksją

Spotkania
Marek Dolewka,
Misteria Paschalia 2014: ekumeniczny wymiar muzyki dawnej