Dystrybucja Periodyku Młodych Religioznawców Ex Nihilo

Periodyk można pozyskać w bibliotece Instytutu Religioznawstwa lub kontaktując się z Redakcją.

Po wyczerpaniu nakładu Ex Nihilo będzie dostępne w wersji elektronicznej w formacie PDF. Udostępnione artykuły można pobrać z Archiwum. W spisie treści wybranego numeru, po lewej stronie artykułu udostępnionego do dystrybucji elektronicznej, umieszczono ikonkę . Ikonka jest linkiem umożliwiającym pobranie artykułu. Udostępniamy tylko te artykuły, których autorzy wyrazili zgodę na publikację w Internecie.