Części składowe wymagane do publikacji

Artykuł: 20-30 tys. znaków łącznie ze spacjami

Abstrakt w języku polskim i angielskim: 100-150 słów

Lista słów kluczowych w języku angielskim

Bibliografia

 

Formatowanie

Dokument w formacie Microsoft Word

Czcionka Times New Roman, rozmiar 12 punktów

Podwójna interlinia

 

Zapisy bibliograficzne

Z powodu konieczności ujednolicenia zapisów bibliograficznych w całej publikacji bardzo prosimy o dostosowanie się w swoich pracach do następującej formy zapisu: 

Przykładowe zapisy bibliograficzne:

Piłaszewicz S., Religie Afryki, Warszawa 2000.

Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.

Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999.

Chrostowski Waldemar, Znaczenie Szoah dla chrześcijańskiego zrozumienia Biblii, „Znak" 1991, nr 432 (5), s. 61–72.

Tytuły książek i artykułów piszemy kursywą, tytuły gazet – krojem prostym w cudzysłowie.

Nie ma potrzeby podawać nazwy wydawnictwa. 

Przy książkach obcojęzycznych miejsce wydania podajemy w zapisie oryginalnym (London a nie Londyn).

 

Przypisy

Przypisy umieszczamy pod tekstem, w numeracji ciągłej.

Przykładowe przypisy:

S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 97. 

Przy powtarzaniu w przypisach stosujemy skróty:

op. cit. (dzieło cytowane)

Ibidem (tamże)

Idem (tenże) 

Gdy w tekście jest tylko jedno dzieło danego autora, przy kolejnych powoływaniach się nań piszemy op. cit. (po nazwisku autora)

S. Piłaszewicz, op. cit., s. 28.

Gdy jest więcej prac jednego autora, piszemy początek tytułu i trzy kropki, przecinek op. cit.

M. Eliade, Sacrum i profanum…, op. cit., s. 54. 

Przy stronach internetowych koniecznie podajemy datę ostatniej wizyty!  

W razie pytań związanych z przypisami i formą graficzną pracy prosimy o kontakt z Redakcją.