Recenzenci

Naszymi recenzentami są naukowcy z Instytutu Religioznawstwa oraz innych, zaprzyjaźnionych instytutów i jednostek naukowych

Lista recenzentów

dr Adam Anczyk
dr Piotr Czarnecki
dr Maciej Czeremski
dr Robert Czyżykowski
prof. Jurij Domanski
dr hab. Rafał Łętocha
dr Tomasz Majkowski
prof. dr hab. Zbigniew Pasek
dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska
dr hab. Małgorzata Sacha
dr hab. Paweł Socha
prof. dr hab. Andrzej Szyjewski
dr hab. Izabela Trzcińska
dr hab. Lech Trzcionkowski

dr hab. Jerzy Tulisow
dr Małgorzata Zawiła