Informacje o periodyku Ex Nihilo

Ex Nihilo to periodyk naukowy młodych religioznawców, ukazujący się dwa razy do roku. Pismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych - za publikację na łamach naszego czasopisma można otrzymać dwa punkty.

Na jego łamach publikujemy artykuły naukowe, recenzje, eseje, wywiady, sprawozdania z badań i relacje z wypraw badawczych. Autorami tekstów są studenci, doktoranci i absolwenci Instytutu Religioznawstwa, a także studenci i doktoranci z innych Instytutów oraz uczelni, zainteresowani tematyką religioznawczą. 

Wszystkie nadesłane teksty podlegają wstępnej akceptacji Kolegium Redakcyjnego, a następnie są kierowane do wnikliwej recenzji pracownika naukowego Instytutu Religioznawstwa (lub w razie potrzeby pracowników innych jednostek). Każdy artykuł jest też aprobowany przez samodzielnego pracownika naukowego, co czasem wiąże się z podwójną recenzją tekstu. Po dokonaniu poprawek zaproponowanych przez Recenzenta i Kolegium Redakcyjne tekst kierujemy do druku.

Pierwszy numer pisma ukazał się na przełomie lutego i marca 2009. Nakład pisma wynosi 200 egzemplarzy. Czasopismo wydaje Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa, jest ono afiliowane przy Instytucie Religioznawstwa UJ.