Kolegium redakcyjne
Katarzyna Bajka, Małgorzata Jaszewska, Karolina Karcz-Nawrocka, Katarzyna Kleczkowska, Monika Nogieć, Jakub Szczęśniak, Kama Wodyńska

Opiekun naukowy
dr Elżbieta Przybył-Sadowska

Redaktor naczelny
Kama Wodyńska

Redakcja wydawnicza i korekta
Marianna Rospond

Redakcja techniczna
Małgorzata Piwowarczyk

Korekta tekstów anglojęzycznych
Anna Kowalcze-Pawlik

Projekt okładki i stron tytułowych
Kaja Szokalska

© Copyright by Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo" and Authors
Kraków 2012
ISSN: 1689-9202

Wszystkie artykuły zamieszczone w periodyku są recenzowane

Publikacja dofinansowana przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego