Ex Nihilo 1(7)/2012 - Opis numeru

„Niniejszy tom półrocznika «Ex Nihilo» w dużej mierze dotyczy relacji zachodzących między religią a polityką. Problematyka ta należy do niezwykle istotnych, skomplikowanych, często zmistyfikowanych oraz zideologizowanych i stosunkowo rzadko poruszanych. (...) tematyka relacji pomiędzy religią a polityką jest niezwykle nośna i istotna zwłaszcza w ostatnich latach, warta z pewnością większego zainteresowania i pogłębionych badań zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Tak naprawdę trudno zrozumieć wiele zjawisk i fenomenów politycznych bez zwrócenia uwagi na sferę religijną, a niestety związki pomiędzy religią i polityką wydają się być często pomijane czy też niezauważane przez badaczy."

Rafał Łętocha

Ex Nihilo 1(7)/2012 - Spis treści

Rafał Łętocha
Wstęp

Joanna Malec
Chrześcijanie a indyjskie prawodawstwo cywilne

Tomasz Niezgoda
Recepcja Joachima z Fiore w średniowiecznych ruchach heretyckich w świetle koncepcji gnozy politycznej

Jarosław Tomasiewicz
Demiurgizm jako przykład neopoganizmu rasowo-nacjonalistycznego

Maciej Raniczkowski
Na pograniczu rozumnego świata. Antyczna myśl sceptyczna (pirronizm) i buddyjska (madhjamika) w perspektywie porównawczej

Zofia Wąchocka
Ragnarök Meets Revelations – the Traces of Christian Influence in the Old Norse Poem Völuspá (The Seeress' Prophecy)

Wywiad
Rozplątywanie węzełków. Z profesorem Garym Urtonem rozmawiała Katarzyna Bajka