Ex Nihilo 2(14)/2015 - Opis numeru

(...) przegląd tekstów zamieszczonych w niniejszym zeszycie, ze wszystkimi rodzącymi się z ich lektury pytaniami dotyczącymi granic między religioznawstwem a innymi, pokrewnymi lub całkiem odległymi dyscyplinami, ostatecznie stawia nas wobec kluczowej kwestii, jaką niewątpliwie jest potrzeba ciągłego, na nowo podejmowanego defniowania przedmiotu naszych badań. Jeśli bowiem religia jest, jak chce Smith, tak
złożonym terminem, to formułowanie defnicji winno zostać poprzedzone głębokim namysłem i eksploracją wszystkich obszarów, w których się ona przejawia. Trudno przecież przejść na meta-poziom, gdy treść pojęcia i jego pole znaczeniowe pozostają nieostre lub wręcz zupełnie niejasne. Już tylko z tego powodu prace zamieszczone w niniejszym, czternastym numerze „Ex Nihilo” zasługują na szczególną uwagę. Ich autorzy zapuszczają się bowiem w takie rejony, które często pozostają poza głównym nurtem zainteresowań starszych badaczy. Tym samym, powiedzmy otwarcie, poszerzają nasze spojrzenie na całą dyscyplinę, na jej pola badawcze i na stosowane metody. A jak wiadomo, w nauce stawianie pytań i odkrywanie nowych pól badawczych jest równie doniosłe, a może nawet znacznie donioślejsze, niż znajdowanie odpowiedzi.

dr. hab. Elżbieta Przybył-Sadowska

Ex Nihilo 2(14)/2015 - Spis treści

Pobierz cały numer w jednym pliku PDF

Elżbieta Przybył-Sadowska
Wstęp

Katarzyna Bajka
Natura, technologia, mit. Przedstawienia potwornych humanoidów we współczesnych serialach fantastycznych

Bogumił Chmiel
Ontologiczno-aksjologiczne rozumienie pojęcia prawdy w starożytnej kulturze greckiej oraz tradycjach indo-irańskich

Ewelina Drzewiecka
Universum w Zodiaku życia Palingeniusza

John E. Fahey
“Humans Need Fantasy to be Human”: Belief on Terry Pratchett’s Discworld

Katarzyna Golik
Geografa mitologii narodowej Mandżurów

Monika Kowalska
Rola Demiurga i kreacja świata w cyklu anielskim Mai Lidii Kossakowskiej

Tomasz Królak
Moc słowa i słowo magiczne w świecie Władcy Pierścieni

Szymon Piotr Kukulak
Stanislaw Lem and the triple genesis. God, the Author, and fctional demiurges

Anthony F. Mangieri
Cosmological Symbolism of Demeter’s Himation on Makron’s “Triptolemos skyphos” in the British Museum

Martina Morabito
Re-reading Valerij Brjusov with Bruno Schulz: myth as escapism in the povest’ Reja Sil’vija

Olga Nowicka
Gwiezdny demiurg, czyli wedyjska koncepcja Nakṣatriya Prajāpati

Jakub Szczęśniak
Wiara w ujęciu potocznym. Analiza terminu „wiara” na podstawie wybranych polskojęzycznych tekstów publikowanych na blogach i forach internetowych w latach 2005–2013

Maria Szydłowska
Symboliczne znaczenie jelenia w kontekście logo Polskiego Związku Łowieckiego

Jakub Zielina
Elementy słowiańskiego mitu kosmogonicznego w bajce o Kościeju Nieśmiertelnym

Recenzje
Alicja Fidowicz
Zbigniew Pasek, Kultura religijna protestantyzmu