Ex Nihilo 2(2)/2009 - Opis numeru

„Większość autorów prezentujących swoje teksty w niniejszym tomie musi się ciągle zmagać z niedookreślonymi ramami które miałyby odgraniczać zjawiska religijne od niereligijnych. Spośród wielu stosowanych tu strategii warto wskazać na tendencję do stałego poszerzania zakresu tego, co religijne."

Andrzej Szyjewski

Ex Nihilo 2(2)/2009 - Spis treści

Andrzej Szyjewski
Wstęp

Adam Anczyk
Dwa oblicza współczesnego druidyzmu. Druidyzm jako denominacja i ponadreligijna forma duchowości

Michalina Biel
Forn Siðr – Ásatrú w Danii

Jakub Bohuszewicz
Mechanizm symboliczny i koniec semiologii. Problem relacji symbolizm – język w ujęciu Dana Sperbera

Anna Górka
Zjawisko copingu religijnego wśród członków Art of Living 

Dominika Górnicz
Postać Mesjasza a doktryna reinkarnacji w ujęciu Księgi Zohar na podstawie wybranych współczesnych badań nad mistyką żydowską

Daria Izdebska
Na tropie Wōdena – badania przedchrześcijańskich wierzeń anglosaskich

Wojciech Kosior
Upadek anioła. Psychoanaliza mitu

Maria Midura
Wizje anielskie w Pasterzu Hermasa

Piotr Stolp
Rola Boga w klasycznej jodze indyjskiej 

Recenzje
Gavin Flood: Hinduizm. Wprowadzenie (Joanna Gruszewska) 

Wywiad
Kościół posoborowy jest pusty. Wywiad z ks. Rafałem Trytkiem (Jacek Skup) 

Paulina Niechciał Tańce pod portretem proroka, czyli zaratusztriańskie zaślubiny we współczesnym Teheranie