V-Card

Address

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Web

Instytut Religioznawstwa: www.religioznawstwo.uj.edu.pl

Email

ex.nihilo.rzn@gmail.com

Facebook

Instytut Religioznawstwa UJ

Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ